Mi Mano Virtueel Assistent,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Priscilla Schinkel-van der Veen
Mi Mano Virtueel Assistent
KVK 88378020

Vestigingsadres:
Wilsondreef 18
6716 DP Ede

+31 06 23687393
info@mimano.nl
www.mimano.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Mi Mano Virtueel Assistent (lees ik) verwerk je (lees bezoeker of klant) persoonsgegevens in een samenwerking, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er toch, zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met mij via info@mimano.nl, dan zoek ik dit uit en verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
  Financiële administratie.
  Wettelijke verplichtingen.
  De gegevens op je facturen bewaar ik 7 jaar voor de belastingdienst.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  Kwalitatieve samenwerking.
  Uitvoering overeenkomst.
  Bij beëindiging van de overeenkomst met mijn klant, zal mijn inzage tot derde partijen stoppen.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  Samenwerking of wanneer ik denk dat dit aanbod je verder gaat brengen.
  Expliciete toestemming.
  De gegevens worden verwijderd wanneer je dit wilt.
 • Het plaatsen van testimonials.
  Betrouwbaarheid en status van kwaliteit leveren.
  Expliciete toestemming.
  De gegevens worden verwijderd wanneer je dit wilt.
 • Om een presentje te sturen.
  Expliciete toestemming.
  De gegevens worden verwijderd wanneer je dit wilt.
 • Contactformulier website.
  Vergemakkelijken communicatie.
  Expliciete toestemming.
  De gegevens worden verwijderd wanneer je dit wilt.

Hoe lang zal ik persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of wanneer je deze verwijderd wilt hebben (tot zover dit kan).
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar voor de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En evt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht je verder gaan op mijn website dan ga je akkoord met deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (tot zover dit wettelijk mogelijk is). Stuur mij een verzoek via de mail info@mimano.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@mimano.nl